ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yükleniyor...

Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak,

Deniz Apartmanı No: 4   Daire: 4 - 6

06420   Kızılay - Çankaya / ANKARA

0 (312) 286 62 46     0 (312) 286 62 48

0 (312) 286 62 96  

Adres
Telefon
Faks

aduas@aduas.gov.tr      www.aduas.gov.tr

 

web

bilgiedinme@aduas.gov.tr

Bilgi Edinme
E-mail

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADÜAŞ
Ana Sayfa Kurumsal İhaleler Bilgi Edinme İletişim

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere ADUAS Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.


Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıda yazılı adrese, faks ile yapılacak başvurular (312) 286 62 48 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@aduas.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.


Elektronik posta ile yapılacak başvurular için, aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurulacaktır.

Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.


Gerçek kişiler için, Bilgi Edinme Formu

Tüzel kişiler için, Bilgi Edinme Formu

Başvuru Adresi


Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak,

Deniz Apartmanı, No : 4 Daire : 4 - 6

P.K.: 06420  Kızılay-Çankaya/ANKARA


Telefon                       :

0 (312) 286 62 96

0 (312) 286 62 46

Fax                              :

0 (312) 286 62 48

e-mail                          :

aduas@aduas.gov.tr

Bilgi Edinme               :

bilgiedinme@aduas.gov.tr

Web                             :

www.aduas.gov.tr

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİLGİ EDİNME HAKKI